DASSAULT SYSTEMES

De 12.004 opent de weg naar een partnerschap met Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3D Experience Company », maakt het zowel bedrijven als particulieren mogelijk om langs virtuele weg duurzame oplossingen te bedenken. Zijn 3D-ontwerpprogramma is internationaal marktleider, maar ook zijn oplossing voor het bouwen van digitale maquettes en voor het beheer van de levenscyclus van producten (PLM) betekenen een omwenteling in de wijze waarop producten worden gecreëerd, gefabriceerd en onderhouden. Dassault Systèmes streeft ernaar hergebruik van interactieve 3D-media beschikbaar te maken voor nieuwe gebruikers, van grote publieksdoelgroepen tot professionals, op zo’n manier dat ze allemaal in staat zijn dagelijks producten of diensten in 3D op te zetten, uit te werken en te delen. Nadat ze in de virtuele wereld zijn ontwikkeld, kunnen deze producten en diensten vervolgens hun weg vinden in de realiteit. Bezoek de site van Dassault Systèmes..

 

Het partnerschap

Het partnerschap met Dassault Systèmes kwam voort uit het gezamenlijke verlangen de locomotief 12.004 een tweede leven te geven. De ontmoeting tussen de strip en de experimentele en industriële 3D-werelden maakte het mogelijk de strip een meerwaarde te geven en sloot perfect aan op het programma van Dassault Systèmes voor de duurzame conservering van industrieel erfgoed./

 

augmented reality

augmented reality: een experiment in het hart van het grafisch universum van François Schuiten!
Dassault Systèmes bundelde zijn krachten met Casterman om striplezers door middel van experimentele 3D-technologie een nieuwe ervaring te bezorgen. Het doel van dit experiment: een strip die een vervolg krijgt in de digitale wereld. Zo kunnen lezers de locomotief laten rijden en besturen met de strip als enige bedieningshendel (de schutbladen zijn speciaal voor dit doel gemaakt).

De teams van Dassault Systèmes hebben nauw met François Schuiten samengewerkt om de emoties die zo eigen zijn aan de strip, in dit experiment te verwerken. Schoonheid, alsof u er zelf bij bent.

 

Dassault Systèmes schenkt nieuw leven aan een icoon van het industrieel erfgoed.

In het kader van zijn programma voor het behoud van industrieel erfgoed besloot Dassault Systèmes dit mechanische wonder herboren te laten worden met behulp van zijn voor industriële doeleinden bestemde 3D-technologie. Aan de hand van de schaarse nog bruikbare tekeningen en door de echte 12.004 te digitaliseren werkte een team van enthousiastelingen aan een digitaal 3D-model van wat ooit het boegbeeld van de stoomtractie was. Deze reconstructie zal trouwens een centraal onderdeel zijn van de website waarop de gebruikers de mechanische en de cinematografische elementen waaruit het model is opgebouwd, zichtbaar kunnen maken. Naast een speelse kant zal het ook een belangrijke educatieve functie hebben. Door dit onbekende industriële pronkstuk nieuw leven in te blazen, draagt Dassault Systèmes bij aan de overlevering van een rijk erfgoed aan de volgende generaties en wekt het zo wellicht het enthousiasme van de ingenieurs van morgen. Naar de pagina van de 12.004.

Industriële maquette van de digitaal herbouwde locomotief 12.004, verwezenlijkt in CATIA

THALYS

Thalys, partner van Schoonheid

Heen en weer rijdend tussen Frankrijk, België, Nederland en Duitsland doorkruist Thalys vier landen met een rijke geschiedenis en cultuur, die zich kenmerken door een grote verscheidenheid aan instellingen en artistieke activiteiten.

Als bij uitstek multiculturele onderneming is Thalys gevestigd in Brussel, in het hart van Europa. Zijn rol als vervoerder gaat gepaard met een grote inzet voor nieuwe ontwikkelingen. Zo beschouwt Thalys zich als een verbindende factor die onderlinge uitwisseling begunstigt. De culturele partnerschappen van Thalys zijn op deze filosofie gebaseerd.

Trouw aan dit uitgangspunt neemt Thalys deel aan de lancering van de Schoonheid, de nieuwe strip van de Belg François Schuiten waarin een locomotief de hoofdrol speelt. Door de wereld van de spoorwegen in de jaren 1930 te reconstrueren, benadrukt Schoonheid zowel de verbintenis tussen mens en machine als de vernieuwing van het spoorwegvervoer – een uitdaging die Thalys sinds 1996 elke dag weer aangaat.

Thalys is de eerste hogesnelheidstrein die de grenzen van vier Europese landen overschrijdt en vanuit Parijs, Amsterdam en Keulen in respectievelijk 1.22 uur, 1.53 uur en 1.47 uur naar Brussel rijdt. Thalys verkort de reistijden en vergroot de mobiliteit in Europa.

Vanuit Parijs rijdt Thalys dagelijks 25 keer in 1.22 uur naar Brussel, vanaf 29 € voor een enkele reis tweede klasse (59 € voor een enkele reis eerste klasse);
Vanuit Amsterdam rijdt Thalys dagelijks 10 keer in 1.53 uur naar Brussel, vanaf 29 € voor een enkele reis tweede klasse (49 € voor een enkele reis eerste klasse);
Vanuit Keulen rijdt Thalys dagelijks 5 keer in 1.47 uur naar Brussel, vanaf 19 € voor een enkele reis tweede klasse (29 € voor een enkele reis eerste klasse).

Pers en publiciteit: Violaine Tennstedt persvertegenwoordiger – Thalys International – +32 2 548 06 34 – presse@thalys.com